| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/20/15 Rady Gminy Godzianów

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacyjnych oraz rodzaju dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Godzianów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku
z art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, poz. 290. Poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) Rada Gminy Godzianów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Godzianów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godzianów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Karalus


Załącznik do Uchwały Nr V/20/15
Rady Gminy Godzianów
z dnia 25 lutego 2015 r.

KRYTERIA DODATKOWE ORAZ PUNKTY PRZYZNAWANE ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA W PRZYPADKU NABORU DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Lp

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

1

Rodzice świadczą pracę na podstawie umowy o pracę
w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzą działalność gospodarczą lub we własnym gospodarstwie rolnym

5-10 pkt
(5 pkt-1 rodzic pracuje, 10 pkt - 2 rodziców pracuje)

Dokument potwierdzający zatrudnienie (od każdego
z rodziców/prawnych opiekunów): zaświadczenie z zakładu pracy,
w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, w przypadku pracy w gospodarstwie rolnym-nakaz płatniczy (decyzja) o podatku rolnym

2

Czas pobytu dziecka
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym powyżej
5 godzin dziennie

0-20 pkt
(5 pkt za każdą 1h powyżej 5h dziennie)

Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5h dziennie

3

Dzieci, których rodzic pracuje na terenie Gminy Godzianów, a zamieszkujący w innej gminie

5 pkt

Dokument potwierdzający zatrudnienie

4

Rodzeństwo dziecka uczęszcza już do przedszkola

5 pkt

Dane potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej
w posiadaniu danej jednostki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »