| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Kocierzew Południowy

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie określenia dodatkowych kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do punktu przedszkolnego wraz z jego filiami oraz oddzialów przedszkolnych przy szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kocierzew Południowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 190 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 20 cust. 4 i 6 oraz art. 20 zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292,z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, 811, 1146) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7 i 811) Rada Gminy Kocierzew Południowy uchwala co następuje:

§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w punkcie przedszkolnym wraz z jego filiami oraz oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Kocierzew Południowy.

§ 2. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb rekrutacji:

1) rodzeństwo dziecka kontynuuje edukację w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym - 4 pkt;

2) oboje rodzice dziecka pracują lub studiują - 3 pkt;

3) rodzice dziecka są pracownikami Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym - 2pkt.

§ 3. Określa się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych o których mowa w:

1) §2 ust.1 - oświadczenie rodzica;

2) §2ust.2 - zaświadczenia/zaświadczenie z zakładu pracy/uczelni o aktualnym zatrudnieniu lub nauce wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku;

3) § 2 ust.3 - zaświadczenie o zatrudnieniu wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocierzew Południowy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Trakul

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Dittmajer

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »