| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/16/15 Rady Gminy Wróblew

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r., poz. 1381, z 2014r. poz. 40) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r. poz. 465) Rada Gminy Wróblew uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

2) podatku rolnego od osób fizycznych;

3) podatku leśnego od osób fizycznych.

§ 2. 1. Ustala się imienny wykaz inkasentów dla poszczególnych sołectw Gminy Wróblew, uprawnionych do poboru podatków wymienionych w § 1.

2. Wykaz, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Z tytułu poboru podatków inkasentom, o których mowa w §2 przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5% pobranych i przekazanych na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wróblew należności oraz wynagrodzenie ryczałtowe za okres kwartalny w wysokości 350 złotych.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIX/96/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Dawid


Załącznik do Uchwały Nr III/16/15
Rady Gminy Wróblew
z dnia 27 lutego 2015 r.

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię

1.

Bliźniew

Garncarek Władysław

2.

Charłupia Wielka

Dawid Bogusław

3.

Dąbrówka

Zaremba Ewa

4.

Drzązna

Haraszkiewicz Mariusz

5.

Dziebędów

Zawiejska Wioleta

6.

Gęsówka

Marchwicki Przemysław

7.

Inczew

Leśniczak Kazimierz

8.

Józefów

Owczarek Dariusz

9.

Kobierzycko

Błaszczyk Jerzy

10.

Kościerzyn

Świniarski Czesław

11.

Ocin

Szymański Stanisław

12.

Oraczew

Banaś Roman

13.

Próchna

Błaszczyk Wiesława

14.

Rakowice

Zakrzewska Teresa

15.

Rowy

Owczarek Marcin

16.

Sadokrzyce

Zaremba Stanisław

17.

Sędzice

Karczmarek Krzysztof

18.

Słomków Mokry

Zając Łukasz

19.

Słomków Suchy

Jackowska Katarzyna

20.

Smardzew

Jankowski Stanisław

21.

Tubądzin

Kołodziejczyk Stanisław

22.

Tworkowizna

Klimczak Anna

23.

Wągłczew

Kędzia Krystyna

24.

Wróblew

Zgagacz Zdzisław

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »