| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 55/2015 Wojewody Łódzkiego

z dnia 11 marca 2015r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęczycy

Na podstawie art. 385 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Łęczycy w okręgu wyborczym Nr 14, w którym wybiera się jednego radnego.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1 wyznacza się na niedzielę 31 maja 2015 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, w formie rozplakatowania na obszarze Miasta Łęczyca.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska


Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2015
Wojewody Łódzkiego z dnia 11 marca 2015 r.

Kalendarz wyborczy
dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 31 maja 2015 r.
w okręgu wyborczym Nr 14

Termin wykonania* czynności wyborczej

Treść czynności

do 12 marca 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości oraz ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego zarządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęczycy

do 22 marca 2015 r.*

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta Łęczyca, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze oraz liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęczycy,

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania list kandydatów na radnego

do 1 kwietnia 2015 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Skierniewicach kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęczycy

do 6 kwietnia 2015 r.*

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Skierniewicach Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęczycy

do 21 kwietnia 2015 r.

do godz. 24.00

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęczycy list kandydatów na radnego

do 1 maja 2015 r.*

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta Łęczyca, informacji o obwodzie głosowania, jego granicach i numerze oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, w tym do głosowania korespondencyjnego,

- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta Łęczyca kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej

do 10 maja 2015 r.*

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Łęczycy obwodowej komisji wyborczej,

- sporządzenie spisu wyborców w urzędzie miasta,

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

do 11 maja 2015 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęczycy o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego

do 22 maja 2015 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

29 maja

2015 r. o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

30 maja

2015 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

31 maja

2015 r.

godz. 700 -2100

- głosowanie

* Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »