| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 56/2015 Wojewody Łódzkiego

z dnia 11 marca 2015r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Parzęczewie

Na podstawie art. 385 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy w Parzęczewie w okręgu wyborczym nr 15, w którym będzie wybierany jeden radny.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 31 maja 2015 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na obszarze Gminy Parzęczew.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska


Załącznik do Zarządzenia Nr 56/2015
Wojewody Łódzkiego z dnia 11 marca 2015 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do 22 marca 2015 r.*

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Parzęczew o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Parzęczewie,

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Łodzi o utworzeniu komitetu wyborczego

do 1 kwietnia 2015 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Parzęczewie

do 6 kwietnia 2015 r.*

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Łodzi Gminnej Komisji Wyborczej w Parzęczewie

do 21 kwietnia 2015 r. do godz. 2400

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Parzęczewie list kandydatów na radnego dla okręgu wyborczego nr 15

do 1 maja 2015 r.*

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, informacji Wójta Gminy Parzęczew o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, która jest także komisją wyborczą właściwą dla głosowania korespondencyjnego i o lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Parzęczew kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej

do 10 maja 2015 r.*

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Parzęczewie obwodowej komisji wyborczej,

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy w Parzęczewie,

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

do 11 maja 2015 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Parzęczewie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego

do 22 maja 2015 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

29 maja 2015 r. o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

30 maja 2015 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

31 maja 2015 r.

godz. 700 - 2100

- głosowanie

* Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Posyniak

Notariusz Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »