| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/24/2015 Rady Gminy Gomunice

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gomunice oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 6k ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593; z 2015 r. poz. 87 i poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Gomunice od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkującą daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1,jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 6,00 zł miesięcznie od osoby.

3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 10,00 zł miesięcznie od osoby.

§ 2. 1. Ustala się stawki opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 110 l - w wysokości 15,00 zł,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 17,00 zł,

3) o pojemności 200 l - w wysokości 22,00 zł,

4) o pojemności 240 l - w wysokości 25,00 zł,

5) o pojemności 700 l - w wysokości 60,00 zł,

6) o pojemności 770 l - w wysokości 65,00 zł,

7) o pojemności 1100 l - w wysokości 80,00 zł,

8) kontenerowy o pojemności 3,5 m3 - 200,00 zł + 60,00 zł za każdy dodatkowy m3.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 110 l - w wysokości 18,00 zł,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 20,00 zł,

3) o pojemności 200 l - w wysokości 25,00 zł,

4) o pojemności 240 l - w wysokości 28,00 zł,

5) o pojemności 700 l - w wysokości 90,00 zł,

6) o pojemności 770 l - w wysokości 100,00 zł,

7) o pojemności 1100 l - w wysokości 120,00 zł,

8) kontenerowy o pojemności 3,5 m3 - 250,00 zł + 90,00 zł za każdy dodatkowy m3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gomunice.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIV/161/2013 Rady Gminy Gomunice z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gomunice oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Wojew. Łódz. poz. 2021).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Gomunice


Wiesław Wolnicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »