| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach

z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koluszki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 20c ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria oraz ich wartość punktową, które mają zastosowanie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koluszki:

1) rodzice/opiekunowie prawni dziecka pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, pobierają naukę w systemie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 9 punktów;

2) rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych jako mieszkańcy Gminy Koluszki - 8 punktów;

3) rodzice/opiekunowie prawni deklarują czas pobytu kandydata w przedszkolu w wymiarze 8 i więcej godzin dziennie - 6 punktów;

4) rodzice/opiekunowie prawni deklarują czas pobytu kandydata w przedszkolu w wymiarze od 6 do 7 godzin dziennie - 5 punktów;

5) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola - 4 punkty.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 tj.:

1) w zakresie punktu 1 - oświadczenie rodziców o: zatrudnieniu, wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej, pobieraniu nauki w systemie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej;

2) w zakresie punktu 2 - oświadczenie o rozliczniu podatku dochodowego jako mieszkaniec Gminy Koluszki;

3) w zakresie punktu 3 i punktu 4 - deklaracja rodziców o wymiarze czasu pobytu kandydata w przedszkolu;

4) w zakresie punktu 5 - kopia deklaracji o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach


Anna Szostak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »