| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/21/2015 Rady Gminy Łyszkowice

z dnia 4 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 poz.594, poz.645 i poz.1318, z 2014 r. poz.379 i poz.1072) , art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r, poz.849), art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013 r, poz.1381, z 2014 poz.40) oraz art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz. U. z 2013 r, poz.465) Rada Gminy Łyszkowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/33/2011 Rady Gminy Łyszkowice z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia ( Dziennik Urzędowy Województa Łódzkiego z 2011 roku Nr 232, poz.2395) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: " § 1.Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa".

2) załącznik do uchwały pt. "Wykaz sołtysów Gminy Łyszkowice - inkasentów do poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości " otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łyszkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Anna Kwestarz


Załącznik do uchwały Nr VI/21/2015
Rady Gminy Łyszkowice
z dnia 4 marzec 2015 r.

Wykaz sołtysów Gminy Łyszkowice - inkasentów do poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Lp.

Nazwisko i imię

Adres

1.

Gawrońska Monika

Bobiecko

2.

Maszkowski Kazimierz

Bobrowa

3.

Murawska Henryka

Czatolin

4.

Gajda Anna

Nowe Grudze

5.

Marat Andrzej

Stare Grudze

6.

Gąsecki Henryk

Gzinka

7.

Lipiński Stanisław

Kalenice

8.

Seliga Marianna

Kol. Łyszkowice I

9.

Różycki Grzegorz

Kol.Łyszkowice II

10.

Śnieguła Jan Kazimierz

Kuczków

11.

Śnieguła Waldemar

Łagów

12.

Klimkiewicz Piotr

Łyszkowice

13.

Wieczorek Ryszard

Polesie

14.

Redek Maria

Stachlew

15.

Działak Ewelina

Seligów

16.

Szymajda Ryszard

Wrzeczko

17.

Szymański Lech

Uchań Górny

18.

Reczulska Krystyna

Trzcianka

19.

Foks Krzysztof

Zakulin

20.

Pawłowska Iwona

Seroki

21.

Kocemba Tadeusz

Uchań Dolny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »