| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/23/2015 Rady Gminy Nieborów

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz.122) Rada Gminy Nieborów uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych.

§ 2. Na inkasentów opłaty, o której mowa w § 1. na terenie Gminy Nieborów wyznacza się osoby wymienione w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Zarządzenie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności przez zobowiązanych na właściwy rachunek bankowy Urzędu Gminy Nieborów lub w kasie Urzędu Gminy Nieborów.

§ 4. Uchwala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy opłat.

§ 5. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu 2 dni roboczych wpłacić na rachunek bankowy Gminy Nieborów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc Uchwała XLI/211/2013 Rady Gminy Nieborów z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Kozioł


Załącznik do uchwały Nr VI/23/2015
Rady Gminy Nieborów
z dnia 25 lutego 2015 r.

Wykaz inkasentów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nieborów

1) Lucyna Szostek - na terenie sołectwa Arkadia;

2) Anna Dziemdziela - na terenie sołectwa Bednary - Kolonia;

3) Hanna Radomska - na terenie sołectwa Bednary;

4) Kazimierz Kowara - na terenie sołectwa Bełchów Osiedle;

5) Teresa Multan - na terenie sołectwa Bełchów;

6) Krystyna Kaczor - na terenie sołectwa Bobrowniki;

7) Łucja Świątkowska - na terenie sołectwa Chyleniec;

8) Marzenna Kosmatka - na terenie sołectwa Dzierzgów;

9) Mariusz Pękosz - na terenie sołectwa Dzierzgówek;

10) Anna Wójcik - na terenie sołectwa Janowice;

11) Renata Moskalewicz - na terenie sołectwa Julianów;

12) Jan Jankowski - na terenie sołectwa Karolew;

13) Marianna Bolimowska - na terenie sołectwa Kompina;

14) Ewa Musiał - na terenie sołectwa Michałówek;

15) Marta Tybuś - na terenie sołectwa Mysłaków;

16) Irena August - na terenie sołectwa Nieborów;

17) Ewa Szczęsna - na terenie sołectwa Patoki;

18) Bogdan Soliński - na terenie sołectwa Piaski;

19) Zofia Pacler - na terenie sołectwa Sypień.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »