| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/41/15 Rady Gminy Pątnów

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013 poz. 1399, z 2013 r. poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, z 2015 r. poz., 122) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, Dz. U. z 2013 r., poz. 645, Dz.U. z 2013 r. poz., 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, Dz. U. z 2014 r. poz., 1072.) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 7,50 zł od mieszkańca.

2. Ustala się miesięczną wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nie selektywny z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 13,50 zł od mieszkańca.

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

1) pojemnik o pojemności 0,08 m3:

a) za odpady zmieszane - 24 zł,

b) za odpady selektywne - 12 zł;

2) pojemnik o pojemności 0,12 m3:

a) za odpady zmieszane - 32 zł,

b) za odpady selektywne - 16 zł;

3) pojemniki o pojemności 0,24 m3:

a) za odpady zmieszane - 60 zł,

b) za odpady selektywne - 30 zł;

4) pojemniki o pojemności 1,1 m3:

a) za odpady zmieszane - 180 zł,

b) za odpady selektywne - 90 zł;

5) KP-5 o pojemności 5 m3:

a) za odpady zmieszane - 810 zł,

b) za odpady selektywne - 405 zł;

6) KP-7 o pojemności 7 m3:

a) za odpady zmieszane - 900 zł,

b) za odpady selektywne - 450 zł;

7) KP-10 o pojemności 10 m3:

a) za odpady zmieszane - 1500 zł,

b) za odpady selektywne 750 zł.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LVII/232/2014 Rady Gminy Pątnów z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty ( Dz.U.W.Ł. 2014, poz.658) oraz Uchwała Nr V/17/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 06 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pątnów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pątnów


Maciej Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »