| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie inkasa opłaty skarbowej na terenie Miasta Bełchatowa

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, poz. 312, poz. 1328 i poz. 1863), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342 i poz. 1529, z 2013 r. poz. 35, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289 i poz. 1313 oraz z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1171, poz. 1215, poz. 1328 i poz. 1644), Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Miasta Bełchatowa pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

§ 2. Wyznacza się inkasentów opłaty skarbowej, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 2 % pobranej i wpłaconej kwoty opłaty skarbowej.

§ 4. Wyznacza się terminy płatności opłaty skarbowej dla inkasentów:

1) do 15 dnia miesiąca - opłata skarbowa pobrana od 1 dnia miesiąca do 14 dnia miesiąca;

2) do 1 dnia następnego miesiąca - opłata skarbowa pobrana od 15 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca.

§ 5. Szczegółowe zasady pobierania i rozliczania opłaty skarbowej określać będzie umowa zawarta z inkasentem opłaty skarbowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XX/156/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zarządzenia na terenie Miasta Bełchatowa poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 marca 2012r. poz. 915).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bełchatowie


Józef Wodziński


Załącznik do Uchwały Nr VI/37/15
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 26 lutego 2015 r.

Wykaz wyznaczonych inkasentów opłaty skarbowej na terenie Miasta Bełchatowa

Lp.

Inkasent

Miejsce poboru opłaty skarbowej

1

Monetia Spółka z o. o. w Warszawie, KRS 0000011441

siedziba Urzędu Skarbowego w Bełchatowie ul. Piłsudskiego 18, 97-400 Bełchatów

2

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów

3

Pani Grażyna Rogut

siedziba Urzędu Stanu Cywilnego
w Bełchatowie

4

Pani Kinga Jackowiak-Kulhawy

siedziba Urzędu Stanu Cywilnego
w Bełchatowie

5

Pani Edyta Złotowska

siedziba Urzędu Stanu Cywilnego
w Bełchatowie

6

Pani Anna Błońska

siedziba Urzędu Stanu Cywilnego
w Bełchatowie

7

Pani Izabela Kopka

siedziba Urzędu Stanu Cywilnego
w Bełchatowie

8

Pan Jarosław Górecki

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: PPHU YARO GÓRECKI JAROSŁAW

siedziba PGM Sp. z .o. o.

ul. gen. Ludwika Czyżewskiego 7,

97-400 Bełchatów

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »