| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/34/2015 Rady Miasta Brzeziny

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Brzeziny oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i art. 20c ust. 4 i ust. 6 oraz art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 i poz. 2572, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1877) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria oraz ich wartość punktową, które mają zastosowanie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Brzeziny:

1) rodzice dziecka pracują lub pobierają naukę w systemie dziennym - 4 punkty;

2) rodzice deklarują czas pobytu dziecka w przedszkolu w wymiarze 8 i więcej godzin dziennie - 5 punktów;

3) rodzice deklarują czas pobytu dziecka w przedszkolu w wymiarze od 6 do 7 godzin dziennie - 3 punkty;

4) rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola - 2 punkty.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 tj.:

1) w zakresie punktu 1 - oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej, prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;

2) w zakresie punktu 2 i punktu 3 - deklaracja rodziców o wymiarze czasu pobytu dziecka w przedszkolu;

3) w zakresie punktu 4 - kopia deklaracji o kontynuowaniu przez rodzeństwo dziecka wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Grzegorz Kędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »