| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 25 lutego 2015r.

zmieniająca Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/314/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 999, z 2014 r. poz. 200) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ustępie 1 dodaje się punkt 8 o następującym brzmieniu:

realizacja zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny.";

2) w § 6 punkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:

sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych wymienionych w § 8 statutu i Środowiskowym Domem Samopomocy w Łasku;".

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku


Robert Bartosik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »