| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/21/15 Rady Gminy Siemkowice

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 ) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatków w drodze inkasa:

1) od nieruchomości od osób fizycznych;

2) rolnego od osób fizycznych;

3) leśnego od osób fizycznych.

§ 2. Na inkasentów podatków o których mowa w §1 wyznacza się osoby zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się wynagrodzenie od zainkasowanych wpłat w wysokości 5 %, nie mniej niż 180 zł kwartalnie. Podstawę ustalenia wynagrodzenia stanowią kwoty zainkasowane osobiście przez sołtysów.

2. Wypłata wynagrodzenia następuje w ciągu miesiąca po rozliczeniu zainkasowanych podatków, o których mowa w §1.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr V/19/11 Rady Gminy Siemkowice z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa wraz z późniejszymi zmianami ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 165, poz. 1643, z 2012 r. poz. 1159 ).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemkowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Moryń


Załącznik do Uchwały Nr IV/21/15
Rady Gminy Siemkowice
z dnia 27 lutego 2015 r.

WYKAZ INKASENTÓW

Lp.

Imię i Nazwisko

Nazwa sołectwa

1.

Janina Lont

Borki

2.

Józef Mirowski

Delfina

3.

Dorota Włodarczyk

Ignaców - Miętno

4.

Ryszard Lefler

Katarzynopole

5.

Tadeusz Wachowski

Kije

6.

Zdzisław Drewniak

Kolonia Lipnik

7.

Eugeniusz Włodarczyk

Laski - Tądle

8.

Barbara Rabenda

Lipnik

9.

Ewa Góra

Łukomierz

10.

Marlena Kuźniak

Mokre

11.

Danuta Popecka

Ożegów

12.

Stanisław Swędrak

Pieńki Laskowskie - Bugaj Radoszewicki

13.

Agnieszka Wlaźlak

Radoszewice

14.

Jolanta Ryś

Siemkowice

15.

Zofia Kamer

Zmyślona

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »