| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia 27 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6k ust. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593; z 2015 r. poz. 87 i poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty (Dz. Urz.Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 229), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 8,95 zł brutto od osoby.";

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny powstajacymi na niezamieszkałych nieruchomościach wynosi od:

1) pojemnika o pojemności 60 l - 8,95 zł brutto;

2) pojemnika o pojemności 120 l - 17,90 zł brutto;

3) pojemnika o pojemności 240 l - 35,80 zł brutto;

4) pojemnika o pojemności 1100 l - 164,08 zł brutto;

5) pojemnika o pojemności 5000 l - 745,83 zł brutto;

6) pojemnika o pojemności 7000 l - 1044,17 zł brutto".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od dnia 1 maja 2015 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczeniu jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu


Mirosław Antoni Owczarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »