| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 1/2015 Wójta Gminy Dmosin; Wójta Gminy Rogów

z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie przebudowy drogi nr 121054E na odcinku 28,83 m

Zawarte pomiędzy: Gminą Rogów reprezentowaną przez Pana Daniela Koładę - Wójta Gminy Rogów a Gminą Dmosin reprezentowaną przez Panią Danutę Supera - Wójta Gminy Dmosin

Na podstawie:

1. Uchwały Nr 13/IV/2015 Rady Gminy w Rogowie z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Dmosin;

2. Uchwały Nr V/31/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Rogów

§ 1. Gmina Dmosin powierza a Gmina Rogów przyjmuje do realizacji zadanie publiczne w zakresie remontu dróg gminnych polegające na przygotowaniu i realizacji remontu drogi nr 121054E na odcinku 28,83m położonym na terenie Gminy Dmosin, zwane dalej Zadaniem.

§ 2. Gmina Rogów przejmuje prawa i obowiązki Gminy Dmosin w zakresie realizacji Zadania.

§ 3. Gmina Dmosin zobowiązuje się do pokrycia kosztów realizacji zadania w wysokości rzeczywiście poniesionych przez Gminę Rogów kosztów realizacji Zadania.

§ 4. Gmina Rogów powierzy realizację Zadania wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.)

§ 5. Porozumienie zawiera się na czas realizacji zadania określonego w § 1.

§ 6. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy Rogów


Daniel Kołada

Wójt Gminy Dmosin


Danuta Supera

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »