| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/43/15 Rady Gminy Moszczenica

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Moszczenica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 12 § 2-3 i § 11-12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529; z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie podziału Gminy Moszczenica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Moszczenica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Moszczenica


Iwona Pietrzkowska


Załącznik do Uchwały Nr V/43/15
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 30 stycznia 2015 r.

OBWIESZCZENIE RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 30 stycznia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Moszczenica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XXVI/230/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Moszczenica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2012 r. poz. 3652), zmienionej Uchwałą Nr XLVI/438/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/230/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Moszczenica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2014 r. poz. 989) oraz Uchwałą Nr LV/497/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/230/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Moszczenica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2014 r. poz. 3751) - zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Rady Gminy Moszczenica

Iwona Pietrzkowska


Załącznik Nr 1

do Obwieszczenia

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 30 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR XXVI/230/12
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 12 października 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Moszczenica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Moszczenica na stałe obwody głosowania oraz ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Na ustalenia Rady Gminy Moszczenica w sprawie stałych obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz na stronie internetowej www.moszczenica.bipst.pl.

§ 4. Traci moc uchwała NR LI/302/2002 Rady Gminy Moszczenica z dnia 08 lipca 2002 roku w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania na terenie Gminy Moszczenica.

§ 5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Załącznik do Uchwały w sprawie podziału Gminy Moszczenica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

PODZIAŁ GMINY NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa : Moszczenica, Białkowice, Gazomia Nowa, Gazomia Stara

Ochotnicza Straż Pożarna w Moszczenicy,
ul. Piotrkowska 4, Moszczenica

2

Sołectwo Moszczenica Osiedle ulice: Dworcowa, Jaworowa, Wrzosowa, Spacerowa od nr 7 do nr 30 oraz ulica Piotrkowska od nr 11 do 21 c;
Sołectwo : Gajkowice

Szkoła Podstawowa,
ul. Dworcowa 9, Moszczenica

3

Sołectwo Moszczenica Wola ulice: Piotrkowska, Gazomska, Rzeczna, Łąkowa, Proszeńska, Południowa, Wiśniowa, Smugowa;
Sołectwo Moszczenica Osiedle ulice: Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Nowy Świat, Spacerowa od nr 1 do nr 6, Wesoła, Kosowska, Rzemieślnicza oraz z Woli Moszczenickiej ulica Kosowska

Gimnazjum,
ul. Piotrkowska 13, Moszczenica

4

Sołectwo Moszczenica Wola ulice: Akacjowa, Brzozowa, Cicha, Dębowa, Dworska, Jodłowa, Klonowa, Krzywa, Leśna, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Plac Włókniarzy, Polna, Projektowana, Robotnicza, Rolna, Słoneczna, Sosnowa, Zaciszna, Zielona, Wiosenna, Miodowa

Gimnazjum,
ul. Piotrkowska 13, Moszczenica

5

Sołectwa : Baby, Pomyków, Kiełczówka, Raciborowice

Szkoła Podstawowa,
ul. Piotrkowska 20, Baby

6

Sołectwa : Podolin, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie Powęziny, Srock, Gościmowice Pierwsze

Zespół Szkół
ul. Łódzka 5, Srock

7

Sołectwa : Rękoraj, Sierosław, Kosów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Główna 23, Kosów

8

Sołectwa : Jarosty, Karlin, Michałów, Raków

Szkoła Podstawowa,
ul. Leśna 14, Jarosty

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »