| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/22/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 6k ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1593; z 2015 r. poz. 87, 122) Rada Gminy Strzelce Wielkie uchwala się, co następuje:

§ 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Strzelce Wielkie, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się następujące miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) stawkę opłaty w wysokości 16 zł / osobę, w przypadku gdy na nieruchomościach mieszkańcy zamieszkują stale, a odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny;

2) niższą stawkę opłaty w wysokości 8 zł / osobę, w przypadku gdy na nieruchomościach mieszkańcy zamieszkują stale, a odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) o pojemności 120 l w wysokości 48 zł;

2) o pojemności 240 l w wysokości 96 zł;

3) o pojemności 1100 l w wysokości 192 zł;

4) o pojemności 7000 l w wysokości 1280 zł.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 120 l w wysokości 24 zł;

2) o pojemności 240 l w wysokości 48 zł;

3) o pojemności 1100 l w wysokości 96 zł;

4) o pojemności 7000 l w wysokości 640 zł.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/126/12 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 530).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce Wielkie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Kowalski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »