| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Bielawy

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Borowie

Na podstawie art. 13a § 1-3, art. 12 § 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i poz. 180) na wniosek Wójta Gminy Bielawy, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Borowie ustaloną uchwałą Nr XXV/136/2012 z dn. 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bielawy na stałe obwody głosowania i ustalenie ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. U. Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 461) z: Budynek Administracyjno-Biurowy Borów 48/2 na: Świetlica Wiejska w Łazinie nr 15 A

§ 2. Na ustalenia Rady Gminy Bielawy w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Borowie wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Skierniewicach w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Skierniewicach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej w Bielawach i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bielawach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Bielawy


Andrzej Zimiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »