| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/70/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318 oraz Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6m ust. 1a i 1b, art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, zm. Dz. U. z 2013 r., poz. 1593 oraz Dz. U. z 2015 r., poz. 87 i poz. 122) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1, można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na elektronicznej skrzynce podawczej Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Deklaracja musi być opatrzona podpisem elektronicznym (posiadający Kwalifikowany Certyfikat) lub profilem zaufania ePUAP.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc uchwały: Nr XXXII/639/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, Nr XXXV/673/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXII/639/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, Nr XXXIX/724/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXII/639/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, zmienioną uchwałą Nr XXXV/673/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Marian Błaszczyński


Załącznik do Uchwały Nr VI/70/15
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 10 marca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »