| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1]) i art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryków wraz z liczbą punktów oraz ustala się dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów.

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

1

2

3

4

1

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

8

oświadczenie

2

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 8 godzin dziennie (dotyczy przedszkola publicznego)

6

oświadczenie

Dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego działającego w tej szkole podstawowej (dotyczy oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej)

6

oświadczenie

3

Dziecko, które w poprzednim roku szkolnym uczestniczyło w postępowaniu rekrutacyjnym i nie zostało przyjęte do placówki do której składany jest wniosek

4

oświadczenie

4

Dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w placówce w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja

2

oświadczenie

§ 2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, o których mowa w §1, w rekrutacji na rok szkolny 2015/2016, obowiązują również w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie


Paweł Kasica


[1]] Zm. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]] Zm. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146 i 1877.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »