| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/13/2015 Rady Gminy Rozprza

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Truszczanek

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 7 i art. 35 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) - Rada Gminy Rozprza, uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Sołectwa Truszczanek, stanowiącym załącznik Nr 30 do uchwały Nr X/71/03 Rady Gminy Rozprza z 28 października 2003 roku w sprawie statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Rozprza wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1.1 Statutu sołectwa otrzymuje brzmienie:

1 Ogół mieszkańców miejscowości Truszczanek stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi";

2) § 3. Statutu sołectwa otrzymuje brzmienie:

Teren działania sołectwa obejmuje miejscowość Truszczanek";

3) § 10.1 Statutu sołectwa otrzymuje brzmienie:

1 Rada Sołecka składająca się z 4 osób, wspomaga działalność sołtysa, ma charakter opiniodawczy i doradczy".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/58/13 Rady Gminy Rozprza z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Truszczanek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Gemel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »