| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/15/2015 Rady Gminy Rozprza

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminy Rozprza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) Rada Gminy Rozprza, uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Rozprza, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XII/102/2011 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rozprza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r., poz. 545) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 75.1 Statutu Gminy Rozprza otrzymuje brzmienie: "§ 75. 1 Na terenie Gminy Rozprza, mocą uchwały Rady Gminy utworzonych jest 35 sołectw i 1 osiedle".

2) Załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Rozprza otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Gemel


Załącznik do Uchwały Nr V/15/2015
Rady Gminy Rozprza
z dnia 23 lutego 2015 r.

Załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Rozprza

Wykaz Sołectw Gminy Rozprza wraz z miejscowościami wchodzącymi w ich skład

Lp.

Nazwa Sołectwa

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa

1.

Bagno

Bagno, Łochyńsko od nr 74A do nr 80 B

2.

Bazar

Bazar

3.

Biała Róża

Biała Róża, Budy Porajskie

4.

Białocin

Białocin

5.

Bryszki

Bryszki

6.

Budy

Budy

7.

Cekanów

Cekanów

8.

Ignaców

Ignaców

9.

Janówka

Janówka

10.

Kisiele

Kisiele

11.

Kęszyn

Kęszyn, Dzięciary

12.

Longinówka

Longinówka

13.

Lubień

Lubień

14.

Łazy Duże

Łazy Duże

15.

Łochyńsko

Łochyńsko

16.

Magdalenka

Magdalenka

17.

Milejów

Milejów

18.

Milejowiec

Milejowiec

19.

Mierzyn

Mierzyn, Kolonia Mierzyn

20.

Niechcice

Niechcice

21.

Nowa Wieś

Nowa Wieś

22.

Pieńki

Pieńki

23.

Rajsko Duże

Rajsko Duże

24.

Rajsko Małe

Rajsko Małe

25.

Romanówka

Romanówka, Stefanówka

26.

Rozprza

Rozprza

27.

Stara Wieś

Stara Wieś

28.

Straszów

Straszów, Straszówek

29.

Świerczyńsko

Świerczyńsko

30.

Truszczanek

Truszczanek

31.

Wola Niechcicka Stara

Wola Niechcicka Stara

32.

Wroników

Wroników, Bogumiłów, Adolfinów

33.

Zmożna Wola

Zmożna Wola

34.

Cieślin

Cieślin

35.

Gieski

Gieski

Osiedla

Lp.

Miejscowość

Ulice wchodzące w skład Osiedla

1.

Niechcice

Osiedle Przylesie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »