| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Buczek

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Buczek

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 20c ust. 4 i 6, art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 45, poz. 917, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, z 2014 r. poz.1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa kryteria rekrutacji dzieci do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Buczek.

2. Ilekroć w uchwale mowa jest o przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Buczek.

§ 2. Przyjmuje się następujące kryteria przyjęcia do przedszkola i odpowiadające im punkty:

1) dziecko pięcioletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola położonego w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania - pkt 60;

2) dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/ studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko - pkt 16;

3) dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - pkt 4;

4) zadeklarowanie się przez rodziców dziecka korzystania przez niego z oferty przedszkola (poza czasem realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) za każdą zadeklarowaną godzinę 5 pkt - max pkt 25;

5) dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym edukację w placówce. - pkt 5.

§ 3. Określa się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa:

1) §2 pkt 1 - oświadczenie rodzica;

2) §2 pkt 2 - zaświadczenia/zaświadczenie z zakładu pracy, uczelni o aktualnym zatrudnieniu, wydane nie wcześniej niż 1 m-c przed złożeniem wniosku;

3) §2 pkt 3 - zaświadczenie z odpowiedniej placówki;

4) §2 pkt 4 - deklaracja rodzica we wniosku;

5) §2 pkt 5 - oświadczenie rodzica.


§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Andrzej Zieliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »