| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Goszczanów

z dnia 4 marca 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goszczanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkole oraz oddziały przedszkolne, funkcjonujące w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Goszczanów;

2) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola.

§ 2. Uchwała określa kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Goszczanów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.

§ 3. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb rekrutacji dzieci do przedszkoli:

1) dziecko, które z początkiem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym kończy 4 lata - 25 pkt;

2) dziecko obojga rodziców pracujących - 20 pkt;

3) dziecko jednego rodzica pracującego - 15 pkt;

4) dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż 5 godzin - 5 pkt.

§ 4. Określa się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych, o których mowa w §3 :

1) pkt 1- informacja rodzica we wniosku;

2) pkt 2,3 - zaświadczenia/zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu z zakładu pracy lub z Urzędu Gminy o posiadanym gospodarstwie rolnym, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku;

3) pkt 4 - deklaracja rodzica we wniosku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goszczanów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marianna Krysztofowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »