| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/21/2015 Rady Gminy Bedlno

z dnia 6 marca 2015r.

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Bedlno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6 l ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Bedlno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie z dołu w następujących terminach:

1) za styczeń, luty - do dnia 15 marca danego roku;

2) za marzec, kwiecień - do dnia 15 maja danego roku;

3) za maj, czerwiec, lipiec, sierpień - do dnia 15 września danego roku;

4) za wrzesień, październik - do dnia 15 listopada danego roku;

5) za listopad - do dnia 31 grudnia danego roku.

2. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie z góry w następującym terminie:

1) za grudzień - do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Gminy w Bedlnie, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bedlnie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 i 2.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

2. Ustala się, że inkasentami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bedlno będą sołtysi poszczególnych sołectw wyszczególnieni w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wynagrodzenie inkasentów w wysokości wskazanej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/149/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Bedlno.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Dysierowicz


Załącznik do Uchwały Nr III/21/2015
Rady Gminy Bedlno
z dnia 6 marca 2015 r.

Lp.

Nazwa sołectwa

Nazwisko i imię inkasenta

Wysokość wynagrodzenia wyrażona w % od pobranych w drodze inkasa kwot

1

Annetów

Rojewski Stanisław

8,3

2

Antoniew

Drabik Bogusław

7,6

3

Bedlno Parcel

Kardynalski Krzysztof

7,8

4

Bedlno Wieś

Kłosik Lidia

7,8

5

Dębowa Góra

Myszkowski Jan

7,5

6

Ernestynów

Majtczak Marek

7,3

7

Florianów

Matusiak Agnieszka

8,2

8

Garbów

Tokarski Grzegorz

7,6

9

Głuchów

Rosiński Mieczysław

7,6

10

Gosławice

Pietrzak Jerzy

7,8

11

Groszki

Kraszkiewicz Katarzyna

7,8

12

Janów

Trusińska Anna

8,9

13

Jaroszówka

Tarczyński Kazimierz

8,1

14

Józefów

Pakulski Wojciech

8,4

15

Kamilew

Pilarska Ewa

8,2

16

Kazimierek

Masłowski Wiesław

7,8

17

Konstantynów

Gabrjelczyk Zbigniew

7,4

18

Kręcieszki

Kubiak Tadeusz

8,3

19

Mateuszew

Baranowski Jan

8,1

20

Orłów Kolonia

Dysierowicz Marian

7,5

21

Orłów Parcel

Miziołek Elżbieta

7,9

22

Pniewo

Szurabik Michał

8,8

23

Potok

Włodarczyk Zdzisław

8,9

24

Plecka Dąbrowa

Dzięgielewska Monika

7,5

25

Stanisławice

Wąsik Krzysztof

7,7

26

Stradzew

Jędrachowicz Sławomir

7,5

27

Szewce Nadolne

Wojciechowski Jan

7,6

28

Szewce Owsiane

Dominiak Sławomir

8,3

29

Szewce Walentyna

Olczak Jacek

7,7

30

Waliszew

Kubiak Stanisław

7,9

31

Wewiórz

Jaros Jacek

7,9

32

Wojszyce Kolonia

Tarka Leszek

8,9

33

Wojszyce Parcel

Wegner Jacek

7,6

34

Wola Kałkowa

Stasiak Jacek

7,3

35

Wyrów

Stępniak Bogusława

8,4

36

Załusin

Matuszewski Jan

7,3

37

Zleszyn

Jędrzejczyk Ryszard

7,3

38

Zosinów

Pszczółkowska Lidia

8,3

39

Żeronice

Kwiatkowska Joanna

8,3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »