| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/29/2015 Rady Gminy Bedlno

z dnia 6 marca 2015r.

w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594 , poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 849), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1381; z 2014r., poz. 40) oraz art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 465) RADA GMINY BEDLNO uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Ustala się, że inkasentami poboru podatków wymienionych w §1 na terenie Gminy Bedlno będą sołtysi poszczególnych sołectw, oraz określa się wysokość wynagrodzenia od zainkasowanych kwot w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/218/2014 Rady Gminy Bedlno z dnia 10 października 2014r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Dysierowicz


Załącznik do Uchwały Nr III/29/2015
Rady Gminy Bedlno
z dnia 6 marca 2015 r.

Inkasenci od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso:

Lp.

Nazwa sołectwa

Nazwisko i imię inkasenta

Wysokość wynagrodzenia wyrażona w % od pobranych w drodze inkasa kwot

1

Annetów

Rojewski Stanisław

10,5

2

Antoniew

Drabik Bogusław

9,7

3

Bedlno Parcel

Kardynalski Krzysztof

8,7

4

Bedlno Wieś

Kłosik Lidia

9,5

5

Dębowa Góra

Myszkowski Jan

10,2

6

Ernestynów

Majtczak Marek

8,5

7

Florianów

Matusiak Agnieszka

8,6

8

Garbów

Tokarski Grzegorz

11,6

9

Głuchów

Rosiński Mieczysław

9,3

10

Gosławice

Pietrzak Jerzy

14,0

11

Groszki

Kraszkiewicz Katarzyna

8,8

12

Janów

Trusińska Anna

10,5

13

Jaroszówka

Tarczyński Kazimierz

9,9

14

Józefów

Pakulski Wojciech

11,0

15

Kamilew

Pilarska Ewa

10,8

16

Kazimierek

Masłowski Wiesław

9,2

17

Konstantynów

Gabrjelczyk Zbigniew

9,2

18

Kręcieszki

Kubiak Tadeusz

10,2

19

Mateuszew

Baranowski Jan

10,5

20

Orłów-Kolonia

Dysierowicz Marian

12,2

21

Orłów Parcel

Miziołek Elżbieta

10,8

22

Plecka Dąbrowa

Dzięgielewska Monika

8,5

23

Pniewo

Szurabik Michał

10,9

24

Potok

Włodarczyk Zdzisław

13,8

25

Stanisławice

Wąsik Krzysztof

9,7

26

Stradzew

Jędrachowicz Sławomir

9,7

27

Szewce Nadolne

Wojciechowski Jan

9,3

28

Szewce Owsiane

Dominiak Sławomir

9,9

29

Szewce-Walentyna

Olczak Jacek

9,1

30

Waliszew

Kubiak Stanisław

9,1

31

Wewiórz

Jaros Jacek

10,6

32

Wojszyce Kolonia

Tarka Leszek

11,3

33

Wojszyce Parcel

Wegner Jacek

9,3

34

Wola Kałkowa

Stasiak Jacek

12,6

35

Wyrów

Stępniak Bogusława

9,4

36

Załusin

Matuszewski Jan

8,5

37

Zleszyn

Jędrzejczyk Ryszard

9,1

38

Zosinów

Pszczółkowska Lidia

11,2

39

Żeronice

Kwiatkowska Joanna

13,0

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »