| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 34/VI/2015 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 11 marca 2015r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki o określonej pojemności

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.1318; z 2014 r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 6k ust.1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 6c ust.1 i art. 6j ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz.1593) Rada Gminy Góra Św. Małgorzaty uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny powstałymi na nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy.

1) pojemniki o pojemności 120 l - 41,00 zł;

2) pojemniki o pojemności 240 l - 60,00 zł;

3) pojemniki o pojemności 1100 l - 165,00 zł;

4) pojemniki o pojemności 7000 l - 700,00 zł.

§ 2. Ustala się następujące stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny powstałymi na nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy.

1) pojemniki o pojemności 120 l - 27,00 zł;

2) pojemniki o pojemności 240 l - 41,00 zł;

3) pojemniki o pojemności 1100 l - 108,00 zł;

4) pojemniki o pojemności 7000 l - 540,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Góra Św. Małgorzaty.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 23/V/2015 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki o określonej pojemności.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Przemysław Grabarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »