| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej

z dnia 5 marca 2015r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 21 i 1593 oraz z 2015 r., poz. 87) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki opłat za pojemniki:

1. w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty za pojemnik:

1) o pojemności 60 L - w wysokości 4 zł;

2) o pojemności 80 L - w wysokości 5 zł;

3) o pojemności 90 L - w wysokości 6 zł;

4) o pojemności 110 L - w wysokości 8 zł;

5) o pojemności 120 L - w wysokości 9 zł;

6) o pojemności 240 L - w wysokości 18 zł;

7) o pojemności 1100 L - w wysokości 70 zł;

8) KP 5 - w wysokości 350 zł;

9) KP 7 - w wysokości 500 zł;

10) KP 10 - w wysokości 1000 zł.

2. w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty za pojemnik:

1) o pojemności 60 L - w wysokości 6zł;

2) o pojemności 80 L - w wysokości 9 zł;

3) o pojemności 90 L - w wysokości 10 zł;

4) o pojemności 110 L - w wysokości 11 zł;

5) o pojemności 120 L - w wysokości 13 zł;

6) o pojemności 240 L - w wysokości 26 zł;

7) o pojemności 1100 L - w wysokości 100 zł;

8) KP 5 - w wysokości 500 zł;

9) KP 7 - w wysokości 700 zł;

10) KP 10 - w wysokości 1400 zł;

11) kosze uliczne o pojemności 20 L - 70 L - w wysokości 5 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lgota Wielka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Lgocie Wielkiej


Piotr Nita

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »