| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej

z dnia 5 marca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lgota Wielka oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 21 i 1593, z 2015 r. poz. 87) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Lgota Wielka od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obliczana będzie w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 8,30 zł miesięcznie.

3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 16,60 zł miesięcznie.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIX/187/2013 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lgota Wielka oraz ustalenia stawki tej opłaty, zmieniona uchwałą Nr XXXI/206/2013 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/187/2013 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lgota Wielka oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz uchwałą Nr II/9/2014 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/187/2013 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lgota Wielka oraz ustalenia stawki tej opłaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lgota Wielka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Lgocie Wielkiej


Piotr Nita

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »