| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie

z dnia 20 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobiele Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zm.:Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 20 c ust. 4 i 6 oraz art. 20 zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941,979, z 2013 r. poz. 87,827,1265,1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1877) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu - należy przez to rozumieć Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kobielach Wielkich oraz oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobiele Wielkie.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

§ 2. Uchwała określa kryteria rekrutacji dzieci brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kobiele Wielkie.

§ 3. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb rekrutacji dzieci do przedszkoli:

1) dziecko rodziców, którzy uczą się/studiują w systemie dziennym lub są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy lub prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą - 10 pkt;

2) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczało w roku, na który jest prowadzona rekrutacja, do szkół na terenie Gminy Kobiele Wielkie- 5 pkt;

3) deklarowana przez rodziców liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu (poza czasem realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) - 1 pkt. za każdą pełną godzinę pobytu w przedszkolu.

§ 4. Określa się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych, o których mowa w:

1. § 3. pkt 1 - oświadczenie rodziców dziecka, że uczą się/studiują w systemie dziennym lub są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy lub prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,

2. § 3. pkt 2 - oświadczenie rodzica, że rodzeństwo dziecka uczęszcza i będzie uczęszczało
w roku, na który jest prowadzona rekrutacja, do szkół na terenie Gminy Kobiele Wielkie,

3. § 3. pkt 3 - deklaracja rodzica we wniosku o przejęcie dziecka do przedszkola.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobiele Wielkie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 16 marca 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Lech Maks

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »