| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/25/15 Rady Gminy Łanięta

z dnia 3 marca 2015r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia inkasa za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072/ Rada Gminy Łanięta uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór należności z tytułu opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów należności, o których mowa w § 1 wyznacza się następujące osoby:

1) Wojciech Rędzikowski,

2) Tomasz Szczęsny,

3) Krzysztof Klat,

4) Marian Szałkowski,

5) Renata Witczak,

6) Małgorzata Szczęsna,

7) Bogdan Studziński,

8) Tomasz Chojnacki,

9) Zenon Kruszyński,

10) Romuald Staniszewski,

11) Monika Matusiak,

12) Wiktor Olesiński,

13) Piotr Janiak.

§ 3. Za pobór opłat wymienionych w § 1 inkasenci otrzymają wynagrodzenie w wysokości 7% zainkasowanej kwoty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łanięta.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/202/14 Rady Gminy Łanięta z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia inkasa za pobór wody i odprowadzanie ścieków /Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 roku poz. 3015 i 3509/.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łanięta


Mirosław Oleradzki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »