| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/27/15 Rady Gminy Łanięta

z dnia 3 marca 2015r.

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 465) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, z 2013 r. poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1313, poz. 1289, poz. 35, z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1171, poz. 1644), Rada Gminy Łanięta uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Łanięta pobór podatków: rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów powołuje się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Łanięta:

1) Wojciech Rędzikowski,

2) Tomasz Szczęsny,

3) Krzysztof Klat,

4) Marian Szałkowski,

5) Renata Witczak,

6) Małgorzata Szczęsna,

7) Bogdan Studziński,

8) Tomasz Chojnacki,

9) Zenon Kruszyński,

10) Romuald Staniszewski,

11) Monika Matusiak,

12) Wiktor Olesiński,

13) Piotr Janiak.

§ 3. 1. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany na bieżąco wpłacać w formie zaliczek na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

2. Inkasenci zobowiązani są do rozliczania się z zebranych kwot podatków w następnym dniu roboczym przypadającym po upływie terminu zapłaty.

§ 4. Inkasenci dokonują czynności inkasa osobiście.

§ 5. Zarządzenie poboru opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności przez właścicieli nieruchomości bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 6. 1. Za pobrane i wpłacone w terminie kwoty inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 7% od pobranej kwoty.

2. Wynagrodzenie będzie wypłacone w terminie 15 dni od daty rozliczenia się z zainkasowanych kwot.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łanięta.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr V/24/11 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso /Dz. Urzędowy z 2011r. poz. 2282 i poz. 2283/.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łanięta


Mirosław Oleradzki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »