| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/30/15 Rady Gminy Widawa

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Widawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Widawa stanowiącym załącznik do uchwały Nr XV/136/12 Rady Gminy Widawa z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Widawa (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2867) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 17 otrzymuje brzmienie:

Rada powołuje następujące stałe komisje:

1) Rewizyjną;

2) Budżetu;

3) Infrastruktury i Ochrony Środowiska;

4) Spraw Społecznych i Oświaty.

2. Radny może być najwyżej członkiem dwóch komisji stałych.

3. Skład komisji nie może przekroczyć jedenastu radnych.

4. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.".

2. § 89 otrzymuje brzmienie:

Komisja jest złożona z pięciu radnych.".

3. w § 94 wyrażenie "na 3 dni" zastępuje się zwrotem "na 1 dzień".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Ryszard Bruzda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »