| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 20 lutego 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 6 art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit "h" , art. 40 ust. 2 pkt. 2 art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz. U. 2014,poz. 379, poz.1072) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 182, poz. 509, poz. 1650; Dz. U. z 2014 r. poz. 567, poz. 598, poz. 1004, poz. 1146,poz. 1188) oraz art. 11 ust. 2 w zw. z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; Dz. U z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz.1146) Rada Gminy w Rzeczycy uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVII/132/2008 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008, Nr 145, poz. 1421); zmienionym uchwałą Nr XXV/197/2008 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 , Nr 11, poz. 79), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie;

ust.2. Siedziba "Ośrodka" znajduje się w Rzeczycy przy ul. Ks. J. Kitowicza 4".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Kosiacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »