| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 20 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Rzeczyca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 20c ust. 4 i 6 oraz art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz.1877) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o oddziale przedszkolnym - należy przez to rozumieć oddziały przedszkolne funkcjonujące przy publicznej szkole podstawowej wraz z filiami prowadzone przez gminę Rzeczyca.

§ 2. Uchwała określa kryteria rekrutacji brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Rzeczyca.

§ 3. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb rekrutacji dzieci do przedszkoli:

1) dziecko zamieszkałe w miejscowości położonej najbliżej danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej - 10 pkt;

2) dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym ubiegające się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, w przypadku zamieszkania w miejscowości położonej najbliżej danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej - 6 pkt;

3) rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko zatrudniony co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy tożsame z zatrudnieniem jest: prowadzenie działalności gospodarczej lub nauka w trybie stacjonarnym lub status rolnika, domownika rolnika, posiadającego gospodarstwo rolne o obszarze nie mniejszym niż 1 ha przeliczeniowy podlegający ubezpieczeniu w KRUS lub status rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej podlegającego ubezpieczeniu w KRUS - 4 pkt;

4) oboje rodzice/opiekunowie prawni dziecka zatrudnieni co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy - tożsame z zatrudnieniem jest: prowadzenie działalności gospodarczej lub nauka w trybie stacjonarnym lub status rolnika, domownika rolnika, posiadającego gospodarstwo rolne o obszarze nie mniejszym niż 1 ha przeliczeniowy podlegający ubezpieczeniu w KRUS lub status rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej podlegającego ubezpieczeniu w KRUS - 3 pkt;

5) dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie kontynuowało edukację przedszkolną w danym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w przypadku publicznej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnym również w tej szkole - 2 pkt;

6) dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Rzeczyca i rozliczają/-a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym obejmującym zasięgiem gminę Rzeczyca - 1 pkt.

§ 4. Określa się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych, o których mowa w § 3:

1) pkt 1 - wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej;

2) pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5 i pkt 6 - pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Kosiacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »