| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/31/2015 Rady Gminy Bedlno

z dnia 6 marca 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r

Na podstawie art.12 §4, §10, §11, §12 i §13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 r. poz. 179, 180, 1072) Rada Gminy Bedlno uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębne obwody głosowania oraz ustala ich numery, granice i siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

6

Dom Pomocy Społecznej w Pniewie

Dom Pomocy Społecznej w Pniewie, Pniewo 91

7

Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach

Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach, Wojszyce 47

§ 2. Uchwałę Rady Gminy Bedlno o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bedlno oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno pod adresem http://www.ugbedlno.bip.org.pl.

§ 3. Na uchwałę Rady Gminy Bedlno, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w Skierniewicach w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 5. Przekazuje się niezwłocznie po jednym egzemplarzu uchwały Wojewodzie Łódzkiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Skierniewicach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Dysierowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »