| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Budziszewice

z dnia 5 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/33/03 Rady Gminy Budziszewice z dnia 22 kwietnia 2003 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ t.j.Dz.U. z 2013r. Poz.594, Poz.645,Poz.1318; z 2014r. Poz.379, Poz.1072/, art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym/t.j.Dz.U. z 2013r Poz.1381; z 2014r. Poz.40/, art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych/t.j.Dz.U. 2014r. Poz.849/, art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku lesnym /t.j.Dz.U. z 2013r. Poz.465/ i art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa /t.j. Dz.U. z 2012r. Poz. 749; z 2014r. Poz.1171, Poz.1644/ Rada Gminy w Budziszewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/33/03 Rady Gminy Budziszewice z dnia 22 kwietnia 2003 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy, zmieniony uchwałą nr IV/11/11 Rady Gminy Budziszewice z dnia 24 lutego 2011 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszewj uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzenniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 10.03.2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Jagiełło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2015
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 05 marca 2015 r.

Wykaz inkasentów upoważnionych do poboru podatku na terenie Gminy Budziszewice

Lp.

Nazwisko i imię

Teren objęty inkasem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jagiełło Anna
Kotynia Wacław
Pakuła Halina
Rogulska Barbara
Adamczyk Grażyna
Kućmin Ewa
Płeska Ewelina
Piechota Wiesław

Sołectwo Budziszewice
Sołectwo Mierzno
Sołectwo Nowy Rękawiec
Sołectwo Rękawiec
Sołectwo Zalesie
Sołectwo Teodorów
Sołectwo Węgrzynowice - Modrzewie
Sołectwo Węgrzynowice

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »