| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/43/15 Rady Gminy Lubochnia

z dnia 12 marca 2015r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379,poz. 1072) oraz art. 6l ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015r. poz.87, poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubochnia, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są do uiszczania z dołu miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy odbiór odpadów.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lubochnia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubochnia.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXXIII/209/13 Rady Gminy Lubochnia z dnia 7 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013r. poz. 1661).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Skoneczny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »