| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/28/2015 Rady Gminy w Łęczycy

z dnia 12 marca 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęczyca

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87) Rada Gminy w Łęczycy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łęczyca uiszczana będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych kwartalnie, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) za I kwartał do 31 marca danego roku;

2) za II kwartał do 30 czerwca danego roku;

3) za III kwartał do 30 września danego roku;

4) za IV kwartał do 10 stycznia następnego roku.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1, określa odrębna uchwała.

§ 2. 1. Ustala się tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1) gotówką w kasie Urzędu Gminy;

2) gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Łęczyca;

3) w drodze inkasa u inkasenta.

2. Określa się, iż inkasentami opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łęczyca będą sołtysi z poszczególnych sołectw z terenu gminy, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

3. Określa się, iż terminem płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobranych w drodze inkasa dla inkasentów jest piąty dzień następujący po dniach określonych w § 1 ust. 1.

§ 3. 1. Za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sołtysi otrzymają wynagrodzenie prowizyjne.

2. Wynagrodzeniem prowizyjnym dla sołtysa będzie kwota stanowiąca 10% zainkasowanej przez niego sumy przy danej racie opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęczyca.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXVIII/173/2013 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęczyca oraz uchwała XXXIX/248/2014 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę XXVIII/173/2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęczyca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 12 marca 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Starzyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/28/2015
Rady Gminy w Łęczycy
z dnia 12 marca 2015 r.

LISTA SOŁTYSÓW - INKASENTÓW OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCA

Lp.

Nazwa sołectwa

Nazwisko i imię sołtysa - inkasenta

1.

Błonie

Łyczek Józef

2.

Borek

Wieczorek Bogdan

3.

Borów

-

4.

Borki

Kaźmierczak Bożena

5.

Bronno

Sochacka Edyta

6.

Chrząstówek

Michalak Aleksandra

7.

Dąbie

Stolińska Izabela

8.

Dobrogosty

Jóźwiak Jan

9.

Dzierzbiętów Mały

Woźniak Krystyna

10.

Dzierzbiętów Duży

Pietruszewska Elżbieta

11.

Garbalin

Nowakowski Julian

12.

Gawrony

Rytczak Witold

13.

Janków

Graczyk Zenobia

14.

Kozuby

Lisewska Kamila

15.

Krzepocin Pierwszy

Ilona Żemigała

16.

Krzepocin Drugi

Graczyk Marek

17.

Leszcze

Fornalczyk Agata

18.

Leźnica Mała

Łuczak Sławomir

19.

Lubień

Kamińska Jadwiga

20.

Łęka

Kaźmierczak Ryszard

21.

Kolonia Łęka

Kaźmierczak Wiesław

22.

Mikołajew

Sobczyński Sylwester

23.

Piekacie

Krysztofiak Tadeusz

24.

Prądzew

Kazimierczak Kazimierz

25.

Pruszki

Grabski Andrzej

26.

Siedlec

Mielcarek Ryszard

27.

Siedlec Kolonia

Andrzej Florczyk

28.

Siemszyce

Lawenda Kazimierz

29.

Topola Katowa

Stańczyk Halina

30.

Topola Królewska

Góra Janusz

31.

Topola Szlachecka

Majchrzak Marian

32.

Wąkczew

Dębski Tadeusz

33.

Wichrów

Nowicka Apolonia

34.

Wilczkowice

Gmerek Maria

35.

Zawada

Tomassy Piotr

36.

Zduny

Krzyżaniak Andrzej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »