| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; Wojewody Łódzkiego

z dnia 5 marca 2015r.

do porozumienia zawartego w dniu 23 stycznia 2015 r. na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206 z późn. zm.[1])) w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn.
zm.[2])), pomiędzy: Miastem Piotrków Trybunalski, reprezentowanym przez:

1. Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pana Krzysztofa Chojniaka


a Wojewodą Łódzkim - Panią Jolantą Chełmińską,

na wykonanie powierzonych zadań związanych z kwalifikacją wojskową,

§ 1. Na podstawie § 5 ust. 2 porozumienia strony postanawiają zmienić treść porozumienia w następujący sposób:

- w § 2 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

na wykonanie zadań określonych w § 1 porozumienia w związku z wzrostem ze wzrostem wydatku związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r. Zwiększa się w 2015 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego dotację celową o kwotę 5.400 zł (pięć tysiący czterysta złotych).".

§ 2. Aneks do porozumienia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 3. Aneks do porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego


Krzysztof Chojniak

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska


[1]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981, Nr 185, poz. 1092.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w :Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »