| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/27/15 Rady Gminy Mokrsko

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych gminy Mokrsko, za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) i art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z poźn. zm.[2])) Rada Gminy Mokrsko uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Członkowie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej biorący udział w działaniu ratowniczym otrzymywać będą z budżetu gminy ekwiwalent pieniężny w wysokości: 15,00 zł za każdą godzinę.

2. Członkowie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej biorący udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę otrzymywać będą z budżetu gminy ekwiwalent pieniężny w wysokości: 2,50 zł za każdą godzinę.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/137/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych gminy Mokrsko, za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mokrsko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Stefaniak


[1]) Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318, z 2014 r., poz. 379 i 1072

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r., poz. 908, z 2013 r., poz. 1635

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »