| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/40/15 Rady Gminy Poświętne

z dnia 17 marca 2015r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Poświętne

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 6j ust. 3b i 3c, art. 6k ust.1 pkt 2 i ust. 2 i 3, art. 6r ust. 2 i ust. 2a-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122.), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Poświętne, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości:

1) 110 zł jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie;

2) 155 zł jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 3. . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie do zdarzeń powstałych od dnia 1 lutego 2015 roku .

Przewodniczący Rady Gminy


Przemysław Skrzypek


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła dodatkową kategorię nieruchomości - na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku - dla których należy określić stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka ta ustalona została zgodnie z warunkami ustawy. Ma ona charakter ryczałtowy - za rok. Jej wyliczenie dokonano w oparciu o:

- średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

- przeliczenie średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na liczbę pojemników, uwzględniając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa LEX&TAX

Adwokaci i biuro podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »