| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 12 marca 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. Poz.594, zmiana z 2013 poz.645,.1318, Dz.U. z 2014 roku poz. 379, 1072) oraz art. 19 pkt.1 lit.''a'' i pkt 2, art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz.849 ) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych obowiązujących w 2015 r. (M.P. z 2014r. Poz.718) Rada Miejska w Przedborzu uchwala co następuje :

§ 1. . Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Przedbórz.

§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie miasta i gminy Przedbórz w następujących wysokościach:

1) Przy sprzedaży przez sprzedających wyroby własnej produkcji rolnej ze skrzynki, kosza, ręki - 6,00 zł

2) Przy sprzedaży wymagającej zajęcia placu pod stoisko niezależnie od branży:

a) za zajęcie jednego miejsca targowego o powierzchni do 18 m 2 i równej 18 m2 - 12,00 zł

b) za zajęcie jednego miejsca targowego o powierzchni powyżej 18m2 - 17,00 zł.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Ustala się inkasentów opłaty targowej w trzech osobach tj. Pani Renata Wikło, Pani Monika Warzyńska, Pan Dariusz Majchrzak.

3. Opłata targowa będzie każdorazowo pobierana przez dwóch inkasentów z zastrzeżeniem ust. 5

4. Każdy z inkasentów otrzyma wynagrodzenie za inkaso w wysokości 4% od wpłaconej w danym miesiącu opłaty targowej na swoje nazwisko. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentom w kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu na koniec każdego miesiąca z dołu, po uprzednim rozliczeniu się inkasentów z pobranej opłaty.

5. W przypadku nieobecności dwóch inkasentów dopuszcza się pobór opłaty targowej przez jednego inkasenta, który wówczas otrzymuje wynagrodzenie za inkaso w wysokości 8% od pobranej kwoty opłaty targowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVI/151/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie opłaty targowej oraz Uchwała Nr XLV/313/13 zmieniająca Uchwałę w sprawie opłaty targowej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie do opłaty targowej poczynając od 1 kwietnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu


Krzysztof Zawisza

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »