| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 12 marca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6k ust.1, 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz.1593, z 2015 r. poz. 87) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) na terenie miejskim, w wysokości 6,00 złotych miesięcznie,

2) na terenie wiejskim, w wysokości 5,50 złotych miesięcznie.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

1) na terenie miejskim, w wysokości 12,00 złotych miesięcznie,

2) na terenie wiejskim, w wysokości 11,00 złotych miesięcznie.

§ 3. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się następującą opłatę za pojemniki:

1) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik:

a) o pojemności 40 l - w wysokości 4,00 zł,

b) o pojemności 60 l - w wysokości 8,00 zł,

c) o pojemności 120 l- w wysokości 14,00 zł,

d) o pojemności 240 l - w wysokości 28,00 zł,

e) o pojemności 1100 l - w wysokości 110,00 zł,

f) o pojemności 5000 l - w wysokości 500,00 zł,

g) o pojemności 7000 l - w wysokości 700,00 zł,

h) o pojemności 10000 l - w wysokości 900,00 zł,

i) kosze uliczne o pojemności 20 l - 2,00 zł,

j) kosze uliczne o pojemności 50 l - 6,00 zł,

k) kosze uliczne o pojemności 70 l - 9,00 zł;

2) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik:

a) o pojemności 60 l - w wysokości 4,00 zł,

b) o pojemności 120 l - w wysokości 7,00 zł,

c) o pojemności 240 l - w wysokości 14,00 zł,

d) o pojemności 1100 l - w wysokości 55,00 zł,

e) o pojemności 5000 l - w wysokości 250,00 zł,

f) o pojemności 7000 l - w wysokości 350,00 zł,

g) o pojemności 10000 l - w wysokości 450,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVI/252/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, zmienionej uchwałą nr XLII/295/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 4 listopada 2013 r. oraz uchwałą nr III/12/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 grudnia 2014 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu


Krzysztof Zawisza

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »