| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Wartkowice

z dnia 26 stycznia 2015r.

w sprawie sposobu poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645, poz.1318 i z 2014r. poz. 379, poz. 1072) art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz. 1381 oraz z 2014r. poz. 40) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym( Dz. U. z 2013r. poz. 465) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849) Rada Gminy Wartkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych na terenie gminy Wartkowice w drodze inkasa.

§ 2. 1. Inkaso dokonywane będzie przez inkasentów, których wykaz stanowi załącznik do uchwały.

2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso z tytułu poboru raty podatków, o których mowa w §1 w następującej wysokości:

1) w sołectwach , w których liczba podatników nie przekracza 20 - 170 zł plus 4% od zainkasowanej kwoty podatku;

2) w sołectwach o liczbie podatników od 21 do 40 - 210 zł plus 4% od zainkasowanej kwoty podatku;

3) w sołectwach powyżej 40 podatników - 260 zł plus 4 % od zainkasowanej kwoty podatku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wartkowice.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVII/274/10 Rady Gminy Wartkowice z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie określenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 94, poz. 745 z późn. zmianami).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie począwszy od dnia 1 maja 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wartkowice


Bogdan Łuczak


Załącznik do uchwały Nr IV/19/2015
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Wykaz inkasentów na terenie gminy Wartkowice

Lp.

Nazwa sołectwa

Nazwisko i Imię

1.

Biała Góra

Łuczak Ireneusz

2.

Biernacice

Olejnik Leszek

3.

Bronów

Kosiński Grzegorz

4.

Bronówek

Frątczak Jan

5.

Chodów

Kuropatwa Radosław

6.

Drwalew

Światczak Piotr

7.

Dzierżawy

Kacprzak Beata

8.

Grabiszew

Świątczak Piotr

9.

Kiki

Borsiak Krzysztof

10.

Kłodno

Kowalczyk Dorota

11.

Konopnica

Olczyk Iwona

12.

Krzepocinek

Piotrowski Paweł

13.

Łążki

Czapliński Adam

14.

Mrówna

Płusa Renata

15.

Ner

Kwiatkowska Bożena

16.

Nowa Wieś

Wolska Iwona

17.

Nowy Gostków

Tomczyk Bronisława

18.

Orzeszków-Starzyny

Andrzejczak Kazimierz

19.

Parądzice

Graczyk Lucja

20.

Pauzew-Borek

Banaszkiewicz Karolina

21.

Pełczyska

Węglewski Jan

22.

Plewnik

Urbańczyk Jan

23.

Polesie

Pawlak Wojciech

24.

Powodów Trzeci

Kamińska Małgorzta

25.

Saków

Kowalczyk Elżbieta

26.

Sędów

Owczarek Gabriel

27.

Spędoszyn-Kolonia

Mańka Stanisław

28.

Spędoszyn

Czernik Dariusz

29.

Stary Gostków

Brząkała Edward

30.

Sucha

Frontczak Wiesława

31.

Światonia

Krysiak Dariusz

32.

Truskawiec

Bednarek Czesław

33.

Tur

Kołata Teresa

34.

Ujazd

Marciniak Jan

35.

Wartkowice

Szczech Barbara

36.

Wierzbowa

Mikołajczyk Krzysztof

37.

Wola-Dąbrowa

Kubiaczyk Roman

38.

Wólka

Bieńkowska Zdzisława

39.

Wólki

Ziarkowska Henryka

40.

Zalesie

Piotrowski Włodzimierz

41.

Zelgoszcz

Paciorek Andrzej

42.

Powodów

Pabjańczyk Krzysztof

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »