| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/24/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/14/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala,co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki polegających na przesunięciu wydatków w zakresie zadań własnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, § 9 Uchwały nr V/14/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2015 otrzymuje brzmienie: " W budżecie tworzy rezerwy:

1) ogólną w wysokości 398.884,00 zł;

2) celowe w wysokości 454.880,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 120.100,00 zł,

b) wydatki remontowe w kwocie 50.000,00 zł,

c) dożywianie dzieci (bułka) w kwocie 8.500,00 zł,

d) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 66.931,00 zł,

e) ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 114.449,00 zł,

f) organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży w kwocie 50.000,00 zł,

g) system wspomagania zarządzania oświatą w kwocie 44.900,00 zł".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przepisów prawa miejscowego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim


Andrzej Owczarek


Załącznik do Uchwały Nr VI/24/15
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 26 lutego 2015 r.


Dział


Rozdział


Grupa wydatków

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

1

2

3

4

5

758

Różne rozliczenia

100

100

75818

Rezerwy ogólne i celowe

100

100

wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zmniejszenie rezerwy ogólnej

100

0

wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zwiększenie rezerwy celowej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

0

100

Razem wydatki własne:

100

100

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »