| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/51/2015 Rady Gminy Bełchatów

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie nadania imienia i ustanowienia sztandaru dla Gimnazjum Publicznego w Kurnosie Drugim

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art.5 c pkt 1 i art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (t. j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877), oraz § 1 ust.3 załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75, z 2007 r. Nr 35, poz. 222) na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, Rada Gminy Bełchatów uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Gimnazjum Publicznemu w Kurnosie Drugim imię - św. Jana Pawła II, i ustala się pełną nazwę szkoły w następującym brzmieniu: "Gimnazjum Publiczne im. św. Jana Pawła II w Kurnosie Drugim".

§ 2. Ustanawia się sztandar Gimnazjum Publicznego im. św. Jana Pawła II w Kurnosie Drugim.

§ 3. 1. Sztandar Gimnazjum Publicznego im. św. Jana Pawła II w Kurnosie Drugim składa się z płata awersu i rewersu, głowicy i drzewca.

2. Płat sztandaru stanowi tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 100 x 100 cm, obszyta obustronnie wzdłuż obwodu złotą taśmą o szerokości 1,5 cm. Trzy krawędzie płata z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca obszyte są złotą frędzlą o długości 5 cm.

3. Awers sztandaru stanowi płat tkaniny w kolorze kremowym. W centralnej części znajduje się wizerunek św. Jana Pawła II na okrągłym błękitnym tle. Wokół wizerunku widnieje napis w kształcie koła - GIMNAZJUM PUBLICZNE im. ŚW. JANA PAWŁA II. U dołu w poziomie znajduje się napis: w KURNOSIE DRUGIM. W lewym dolnym rogu umieszczony jest herb Papieski Jana Pawła II, w prawym dolnym rogu umieszczony jest herb Gminy Bełchatów. Liternictwo w kolorze złotym.

4. Rewers sztandaru stanowi biało-czerwona flaga Polski ze złotym obrzeżem. Na środku widnieje wizerunek orła białego ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, u góry w półokręgu napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, u dołu w poziomie napis: GMINA BEŁCHATÓW. Liternictwo w kolorze złotym.

5. Drzewiec sztandaru wykonany jest z drewna tłoczonego, jest dwudzielny i połączony metalowym gwintowanym złączem, zakończony metalową głowicą w formie orła w koronie.

6. Wzór graficzny sztandaru Gimnazjum Publicznego im. św. Jana Pawła II w Kurnosie Drugim stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bełchatów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów


Jacek Ludwiczak


Załącznik do Uchwały Nr V/51/2015
Rady Gminy Bełchatów
z dnia 24 lutego 2015 r.

Wygląd graficzny sztandaru

AWERS

infoRgrafika


REWERS

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »