| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/38/15 Rady Gminy Sławno

z dnia 23 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Gminie Sławno

Na podstawie art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, Nr 273,poz.2703, Nr 281,poz.2781;z 2005 r. Nr 17,poz.141, Nr 122, poz.1020, Nr 94,poz.788, Nr 131,poz.1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 249, poz.2104; z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658; z 2007 r. Nr 42,poz.273, Nr 80,poz.542, Nr 115,poz.791, Nr 120,poz.818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz.1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz.917,Nr 216,poz.1370,Nr 235, poz.1618; z 2009 r. Nr 6,poz.33,Nr 31,poz.206, Nr 56,poz.458, Nr 157,poz.1241; Nr 219, poz.1705, z 2010 r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz.320, Nr 127,poz.857,Nr 148, poz.991; z 2011 r. Nr 106,poz.622, Nr 139,poz.814, Nr 149,poz.887, Nr 205,poz.1206; z 2012 r. poz.941, poz. 979; z 2013 r. poz.87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz.1650; z 2014 r. poz.7,poz.290, poz.538, poz.598, poz.642, poz.811, poz.1146 i poz.1877 ), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz.1072) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz.1080 oraz z 2011r. Nr 143, poz. 839 ) Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/272/09 z dnia 30 grudnia 2009 r., opatrzonym tytułem "Organizacja Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Kozeninie", wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Punkt przedszkolny realizuje cele określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego (załącznik Nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. - Dz. U. z 2012r., poz. 977 oraz z 2014r. poz. 803";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w punkcie przedszkolnym:

1. Do punktu przyjmowane są dzieci w wieku 3-4 lat,

2. Dziecko które ukończyło 2,5 roku a nie ukończyło 3 roku życia może uczęszczać do punktu, jeśli są wolne miejsca, a dziecko jest samodzielne,

3. W Punkcie tworzy się dwie grupy przedszkolne do 25 wychowanków każda z nich,

4. Punkt przedszkolny prowadzi nabór dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępnościi kryteriów zawartych w art. 20c.ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz w Uchwale Nr IV/26/15 Rady Gminy Sławno z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Sławno".

§ 2. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/272/09 z dnia 30 grudnia 2009 r., opatrzonym tytułem "Organizacja Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach ", wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Punkt przedszkolny realizuje cele określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego (załącznik Nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. - Dz. U. z 2012r., poz. 977 oraz z 2014r. poz. 803";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w punkcie przedszkolnym.

1. Do punktu przyjmowane są dzieci w wieku 3-4 lat .

2. Dziecko które ukończyło 2,5 roku a nie ukończyło 3 roku życia może uczęszczać do punktu, jeśli są wolne miejsca, a dziecko jest samodzielne.

3. W Punkcie tworzy się jedną grupę przedszkolną, która nie może przekroczyć 25 wychowanków

4. Punkt przedszkolny prowadzi nabór dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i kryteriów zawartych w art. 20c.ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwale Nr IV/26/15 Rady Gminy Sławno z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Sławno".

§ 3. W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/272/09 z dnia 30 grudnia 2009 r., opatrzonym tytułem "Organizacja Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie", wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Punkt przedszkolny realizuje cele określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego (załącznik Nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. - Dz. U. z 2012 r., poz. 977 oraz z 2014r. poz. 803";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w punkcie przedszkolnym.

1. Do punktu przyjmowane są dzieci w wieku 3-4 lat.

2. Dziecko które ukończyło 2,5 roku a nie ukończyło 3 roku życia może uczęszczać do punktu, jeśli są wolne miejsca, a dziecko jest samodzielne.

3. W Punkcie tworzy się jedną grupę przedszkolną, która nie może przekroczyć 25 wychowanków.

4. Punkt przedszkolny prowadzi nabór dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i kryteriów zawartych w art. 20c.ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwale Nr IV/26/15 Rady Gminy Sławno z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Sławno".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sławno


Arkadiusz Knap

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »