| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Miejskiej w Sulejowie

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/244/2013 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulejów" zmienionej uchwałą nr XXVI/261/2013 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/244/2013 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulejów"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593 z 2015 r. poz. 87, poz. 122), Rada Miejska w Sulejowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/244/2013 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulejów" wprowadza się następujące zmiany:

1) §6 ust. 2 punkt 3 otrzymuje brzmienie:

ZIELONY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane";

2) §6 ust. 2 punkt 4 otrzymuje brzmienie:

BRĄZOWY przeznaczony do zbierania odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych.";

3) § 9 punkt 2 litera a) otrzymuje brzmienie:

w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie";

4) § 9 punkt 7 w otrzymuje brzmienie:

zimny popiół jest odbierany sprzed posesji w okresie od 1 październik do 30 kwietnia nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie


Adam Stobiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »